4 anys_4 pàgines

Aquestes quatre pàgines les vaig composar per al llibre de la promoció a Elisava... 4 anys en imatges del que veia cada dia, la Plaça de la Mercè. El llibre és en escala de grisos.

Estas cuatro páginas llas compuse para el libro de la promoción de Elisava... 4 años en imagenes del que veía cada día, la Plaza de la Mercè. El libro es en escala de grises.