Ciutat de Nit


Composició cal·ligrafica amb diferents tamanys de noiland. Fons fet amb anilínes.

Composición caligrafica con distintos tamaños de noiland. Fondo hecho con anilínas.