Design for Humanity


Il·lustració realitzada per al concurs a nivell europeu de Billabong Design for Humanity. Aquesta va quedar entre els 6 finalistes amb premi.

Il·lustración realizada para el concurso de nivel europeo Design for Humanity. Esta quedó entre las 6 finalistas con premio.