Ex-libris


Creació del meu ex-libris amb una interpretació de la lletra Noiland.

Creación de mi ex-libris con una interpretación de la letra Noiland.