Hola!

El meu nom és Anna Araus i sóc una jove dissenyadora gràfica que acaba d'acabar els seus estudis a l'escola Elisava; aquí penjaré una mostra dels meus treballs per donar a coneixer el que faig.

Mi nombre es Anna Araus y soy una joven diseñadora gráfica que acabar de terminar sus estudios en la escuela Elisava; aquí iré subiendo una muestra de mis trabajos para dar a conocer lo que hago.