RRR


Workshop fet amb Richard Frick; tipograf. I que consistia en crear una série de tres posters tipografics en din-A3 amb un motiu comú. Jo vaig triar el tema de les tres R's: Reciclar, reduir i reutilitzar.

Workshop realizado con Richard Frick; tipografo. Y que consistia en crear una série de tres posters tipograficos en din-A3 con un motivo común. Yo escogí el tema de las tres R's: Reciclar, reducir y reutilizar.