Steve Reich


Poster Din-A2 i série de 10 invitacions per a la celebració del 70è aniversari del músic Steve Reich. La seva música instrumental i repetitiva m'ha inspirat per crear aquestes il·lustracions basades en fotografies on es veia la repetició d'algun objecte.


Poster Din-A2 y série de 10 invitaciones para la celebración del 70º aniversario del músico Steve Reich. Su música instrumental y muy repetitiva me ha inspirado para crear estas ilustraciociones basadas en fotografias donde se puede ver la repetición de algún objecto.