Story-Board


Story-board que he realitzat per fer una animació amb tres finals diferents. El fons és manual i els ocellets fets amb un programa informàtic.

Story-board que realizé para hacer una animación con tres finales diferentes. El fondo es manual y los pajaritos hechos con un programa informatico.