Obsessión por el surf


Reportatge fotogràfic descontextualitzant el món del surf.

Reportage fotografico descontextualizando el mundo del surf.