Llibre Himstedt Puppen


Catàleg amb 200 pàgines i dos idiomes per a un museu inventat sobre la col·lecció de nines de l'artísta alemana Annette Himstedt una de les artístes (fins ara) més importatnts del món de les nines.
Els dos idiomes triats van ser l'aleman i l'anglès que es diferenciarien per al colors de la tipografia (un magenta pujat i un blau lilós). La tipografia per als títols i les entradetes és l'American Typewriter i per al text dels dos idiomes la Didot. Totes les imatges amb fons blanc dins del llibre són meves.

Catalogo con 200 páginas y dos idiomas para un museo inventado sobre la colección de muñecas de la artísta alemana Annette Himstedt una de las artístas (hasta el momento) más importantes dentro del mundo de las muñecas.
Los dos idiomas escogidos fueron el aleman y el inglés que se diferenciarian por los colores de la tipografía (un magenta subido de tono y un azul liloso). La tipografía para los títulos y las entraditas es la American Typewriter y para el texto de los dos idiomas la Didot. Todas las imágenes con fondo blanco dentro del libro son mias.