Exposició sobre Relitzadors-Vincent Gallo


Porjecte realitzat amb la Cristina Solé i el José Fernandez.

Imatge gràfica per la série d'exposicions sobre diferents realitzadors de cinema; després de realitzar la imatge general, realitzem la imatge per a Vincent Gallo.
Hem fet una imatge gràfica on sempre hi haurà la pastilla inclinada a baix de les aplicacions, una pastilla que és la foto d'una cinta de vídeo amb el logotip emmarcat dins d'un cuadrat. Per a fer la imatge de Vincent Gallo em escollit el color groc de fons; dos perfils i la tipografia courier; una imatge que s'assembla al estil artístic del artísta en concret.

Imagen gráfica para una série de exposiciones sobre distintos realizadores de cine; después de realizar la imagen general, realizamos la imagen para Vincent Gallo.
Hemos hecho una imagen gràfica dónde siempre habrá la pastilla inclinada a bajo de las aplicaciones, una pastilla que és la foto de una cinta de vídeo con el logotipo enmarcado dentro de un cuadrado. Para hacer la imagen de Vincent Gallo hemos escogido el color amarillo de fondo; dos perfiles y la tipografía courier; una imagen que se parece al estilo artístico del artísta en concreto.