Shaka TV


Identitat corporativa i aplicacions per a una televisió sobre surf.
Shaka és el nom que rep la salutació surfista amb l'idioma dels antics Hawaians.
El logotip està fet amb la Gill Sans i la última lletra està inclinada com si fós una onada. El codi gràfic el formen els esquitxos, combinats amb dos colors, el taronja (color contrari al blau del mar) i el blau lilós, més identificatori del color marí.

Identidad corporativa y aplicaciones para una televisión sobre surf.
Shaka es el nombre que recibe la salutación surfista en el idioma de los antiguos Hawaianos.
El logotipo está hecho con la Gill Sans y la última letra está inclinada cómo si fuera una ola. El código gráfico lo forman las salpicaduras, combinados con dos colores, el naranja (color contrario al azl marino) i el azul liloso, más identificatorio del color marino.